۱۳۹۷ مرداد ۲۰, شنبه

یک اثر ادبی که موجب گردید تا بیشتر از 2000 تن خودکشی نمایند


اروپا در سال 1774 دچار یک موج مرموز خودکشی گردید. در آن سال بیشتر از 2000 مرد جوان دست به خودکشی زدند. کشور های اروپایی تلاش نمودند تا سرچشمۀ الهام این موج خودکشی ها که یک رومان بود را از میان بردارند.

۱۳۹۶ آذر ۲۰, دوشنبه

نکات جالب در مورد الفرد نوبل و جایزۀ نوبل


ترجمۀ احمد ضیا دانش
الفرد نوبل ( ١٨٣٣ـ ١٨٩٦) که یک مخترع بود وصیت نموده بود تا بعد از مرگش همه ثروت و دارایی او سرمایه گذاری شود تا بعداَ برای تحقیقات و کار های علمی برجسته به شکل پول نقد و جوایز به دانشمندان اهدا گردد. الفرد نوبل همچنان فیصله نمود تا جایزه صلح نوبل باید در ناروی توزیع گردد. زیرا در آن زمان کشور های سویدن و ناروی مشترکاَ باهم یک اتحادیه را تشکیل داده بودند. [این اتحادیه در سال ١٩٠٥ منحل گردید]. نخستین جایزه نوبل در سال ١٩٠١ توزیع گردید.