۱۳۹۶ آذر ۲۰, دوشنبه

نکات جالب در مورد الفرد نوبل و جایزۀ نوبل


ترجمۀ احمد ضیا دانش
الفرد نوبل ( ١٨٣٣ـ ١٨٩٦) که یک مخترع بود وصیت نموده بود تا بعد از مرگش همه ثروت و دارایی او سرمایه گذاری شود تا بعداَ برای تحقیقات و کار های علمی برجسته به شکل پول نقد و جوایز به دانشمندان اهدا گردد. الفرد نوبل همچنان فیصله نمود تا جایزه صلح نوبل باید در ناروی توزیع گردد. زیرا در آن زمان کشور های سویدن و ناروی مشترکاَ باهم یک اتحادیه را تشکیل داده بودند. [این اتحادیه در سال ١٩٠٥ منحل گردید]. نخستین جایزه نوبل در سال ١٩٠١ توزیع گردید.